6.1.4 P-Aldosteron

Synonymer:
Aldosteron/renin ratio

IUPAC-nr: 
NPU01135

Analysekoder (intern KBA):
Aldoste

Analysested:
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
tlf.  7846 3042 

Se analysefortegnelsen under "A"

Bemærkninger: 

Patientforberedelse: 

  • Patienten skal være normokaliæmisk
  • Bestemmelse om morgenen efter mindst 1 time hvile i liggende stilling anbefales.
    - Oppegående pt: oppegående i mindst 30 minutter
    - Liggende pt: Liggende i mindst 30 minutter 
  • Lakrids seponeres 2 uger forud
  • Spironolakton eller eplerone behandling skal seponeres mindst 4 uger forud
  • Betablokkere og diuretika skal om muligt reduceres/seponeres min 2 uger forud
  • ACE inhibitorer og Anigotensin II-receptoranatgonister bør om muligt seponeres 2 uger forud

Prøven centrifugeres og 1 mL EDTA-plasma afpipetteres senest 1 time efter prøvetagning. Må ikke nedkøles.

Holdbar 1 dag ved stuetemperatur eller fryses og sendes på tøris. 


Sendes med Midttransport eller med Post DK som Quickbrev.
 

 

 Revideret: 03-05-2018 00:00:00