Laboratorie - Håndbog KBA

5.2.20 Blodtype gravide

Analysenavn i Labka og EPJ:
Ercs (B)-Blodtype (gravide)


Analysekode (intern KBA): Type-Grav
 

Instruktion for rekvirenten:
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.
På Labka rekvisitionen anføres forventet terminsdato samt fødested. 
Analysen er en del af analysegruppen 1.graviditetsundersøgelse inkl. type 
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml veneblod. 
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centifugeres
 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen
 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Holdbar i op til 5 døgn og opbevares ved 2-6 º C.
 

Svarafgivelse:
Svar afgives indenfor en arbejdsdag, dog ikke i weekender og helligdage, via Inter Info. 
Se beskrivelse af Inter Info
 

Bemærkninger:
Analysen er ikke en vagtanalyse.
Analysen bestilles på gravide ved 1. graviditetsundersøgelse og indeholder en blodtypebestemmelse og en P-Erytrocyt-antistof undersøgelse.

Såfremt den gravide er RhD negativ, bestilles i 25. graviditetsuge en DNA(P)-Foster RHD type samt en fornyet Ercs (B)- Blodtype (gravide)
Påvises der blodtypeanstistoffer vil det fremgå af svaret om antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN).

IUPAC-nr:
ASS00979 

 Bruger: Anonym
Værktøj