Laboratorie - Håndbog KBA

6.18.13 P-Rubellavirus-antistof

Synonymer:
Røde Hunde

IUPAC-nr: 
NPU04128 - Rube-IgG
NPU14063 - Rube-Ab

Analysekoder (intern KBA):
Rube-IgG
Rube-Ab

Analysested:
Klinisk Mikrobiologi
Århus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf.nr. 7845 5610

Se analysefortegnelsen under "R"

Se evt.: 1.2. Rubellavirus antistoffer IgG og evt. IgM 


Bemærkninger:
4 mL fuldblod i glas med rød prop. Mindstemængde > 500 µL serum/analyse
Prøven opbevares på køl indtil forsendelse.Bruger: Anonym
Værktøj