Laboratorie - Håndbog KBA

6.8.25 P-Hepatitis C virus-antistof;(0 1)

Synonymer:
Anti-HCV

IUPAC-nr:
NPU12033

Analysekoder (intern KBA):
HCVAb

Analysested:
Klinisk Immunologisk afdeling, Skejby
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 78455086

Se analysefortegnelsen under "H"

Bemærkninger:
Minimum prøvemængde 300 µL plasma pr. analyse.
Forsendes/afhentes som EDTA-blod.

- DOM7VHM7V.pdf - DOM0877A32FBF985D32C1257339001EF7C98PSHHZ.pdf - DOM0877A32FBF985D32C1257339001EF7C99AQFMD.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj