Laboratorie - Håndbog KBA

5.2.21 P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA]

Synonymer: ANA

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA]

Analysekode (intern KBA): ANA-IgG

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Immunoassay, som screener for 14 specifikke antistoffer inklusiv P-DNA (dobbeltstrenget)-Ab(IgG).
Er screentesten positiv kan yderlige undersøgelse for specifikke antistoffer udføres på samme prøve inden for 30 dage ved henvendelse til laboratoriet på tlf. 78 43 56 27.

Prøvetagningsglas:
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid:
Rutine: Inden for 2 hverdage
Prøver fra praksis: Inden for 2 hverdage

Referenceinterval:
18 - 200 år: < 1,0 ratio
Kilde: Phadia EliA CTD Screen (250-5596-03 / DK)

Fortolkning af svar:
Negativ: < 0,7 Ratio (antistof ikke påvist).
Gråzone: 0,7 - 1,0 Ratio (antistof ikke sikkert påvist).
Positiv: > 1,0 Ratio (antistof påvist).

Intraindividuel variation: ikke angivet.

Telefonsvar: -

Fejlkilder:
Hæmolyserede og lipæmiske prøver kan ikke analyseres.

Indikation:
Mistanke om ANA-associeret bindevævssygdom, herunder især SLE, primært Sjögrens syndrom, sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease (MCTD).
Kan ikke anvendes ved mistanke om lægemiddelinduceret lupus, da analysen ikke kan påvise anti-histon antistoffer - her anbefales i stedet ANA på HEp-2 celler: P-ANA (mønster, imm.flu.) gruppe

Klinik:
P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA] screener for specifikke anti-nukleare IgG antistoffer vha. 14 antigener:
dsDNA, U1RNP, SSA/Ro, SSB/La,
Centromer B, ScL70, Jo-1, Fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2 og Sm.

Positive screeninger ses især ved primært Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus (SLE), mixed connective tissue disease (MCTD), sklerodermi, og polymyositis/dermatomyositis. 
Ved negativt screeningsresultat med fortsat bestyrket klinisk mistanke om immuninflammatorisk bindevævssygdom (specielt SLE el. sclerodermi) kan undersøgelse af ANA udføres med IIF (indirekte immunfluorescens) på HEp2 celler:P-ANA (mønster, imm.flu.) gruppe.

For yderlige information se www.lægehåndbogen.dk og analyseblade for de specifikke antistoffer.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvemateriale fra positive prøver opbevares 1 mdr. ved -20 °C, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FEIA, Fluoroenzymeimmunoassay med poolede humane rekombinante antigener, ImmunoCAP 250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,0 ratio: 14% svarende til 0,1 ratio.
Ved 5 ratio: 15% svarende til 0,7 ratio.

IUPAC-nr. og navn: 
NPU28402 P—Bindevævssygdom-relateret antistof; arb.stofk.(proc.)  

Analyserelaterede ændringer:
01.03 2015: Udvidet screening med indførelse af CTD-screening på ImmunoCap, som screener for 14 specifikke antistoffer.

 Bruger: Anonym
Værktøj